Ευκαιρίες
Καριέρας

Αποθηκάριος - γραμμή παραγωγής

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα αυτοκινήτου, όρεξη για δουλειά

Βοηθός λογιστηρίου

Γνώσεις αγγλικών, Γνώση λογιστικού προγράμματος Softone, ταχύτητα, επικοινωνιακές ικανότητες

Γεωπόνος - Τεχνικός Πωλήσεων

Αναζητάμε Γεωπόνο - Τεχνικό πωλήσεων στην περιοχή της πελοποννήσου