Ευκαιρίες Καριέρας

Δούλεψε μαζί με καταρτισμένους και εξειδικευμένους γεωπόνους, και απόκτησε την εμπειρία που χρειάζεσαι

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Ριτσώνα, Εύβοια

Θα είσαι υπεύθυνος/η για το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης, την παραλαβή προϊόντων, την αποθήκευση και την εξαγωγή τους.

Προσόντα

Παροχές

Γεωπόνος – Πωλητής

Ριτσώνα, Εύβοια

Θα είσαι υπεύθυνος/η για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας σε αντιπροσώπους και λιανικούς εμπόρους και την υποστήριξη αυτών σε τεχνικό επίπεδο.

Προσόντα

Παροχές

Γραμματέας

Ριτσώνα, Εύβοια

Θα είσαι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση πελατολογίου, την επικοινωνία με τους πελάτες και γενικότερα τη γραμματειακή υποστήριξη της εταιρείας.

Προσόντα

Παροχές