Νέα

Οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών καινοτομιών
Ο φώσφορος βρίσκεται στο έδαφος σε ανόργανη και οργανική μορφή. Η συνολική ποσότητα κυμαίνεται σε ευρέα όρια αναλόγως των εδαφών, η δε αναλογία οργανικού φωσφόρου
Αν και το πυρίτιο αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό στοιχείο στον φλοιό της γης, δεν είναι κρίσιμο στοιχείο στη θρέψη των φυτών. To πυρίτιο
Παρόλο που ο Zn είναι ιχνοστοιχείο και απαιτείται μόνο σε μικρές ποσότητες από τα φυτά η έλλειψη Zn στις καλλιέργειες είναι διαδεδομένη σε όλο
Το κάλιο είναι ένα ουσιώδες μακροθρεπτικό στοιχείο των φυτών, που λαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες, όπως και το άζωτο. Στα φυτά, το Κ δεν είναι